head
headkép

Események

Pályázatok


2011. Március 15. Kézdivásárhelyen

A márciusi ünnepségekre utazott a Társaság 20 fős küldöttsége Kézdivásárhelyre a Nők Egyesületének vendégeként. 8 középiskolást vittünk magunkkal, akik részt vettek novemberi projektünk kaposvári fordulójában, és 3 főt a Noszlopyról elnevezett nyugállományú katonák közül. A diákok műsort is adtak eg... tovább »

A költészet napja Déván

2011-04-11

A költészet napját ünnepelni utaztunk Dévára egy nyertes pályázatunk segítségével, melynek címe így szólt: „Jó szóval oktasd, játszani is engedd…” József Attilát és a 20-21. századi magyar költészetet köszöntöttük verseinkkel, dalainkkal. Vendéglátóink, a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont diákjai nagyon szép műsort állítottak össze április 11-ére. A somogyi versmondó győztesei – 10 kisdiák – szintén a magyar költészet legszebb műveiből mutatott be a közönségnek. Kb. 100 tanuló szerepelt a műsorban, hiszen a legkisebbek, az óvodások is verseket mondtak és énekeltek csoportosan, az alsósok szép szerkesztett összeállítással álltak elő az évszakok témájában. Minden korosztály megmutatta, hogy érti és szereti a magyar verseket. A legnagyobbak szerelmes versekből álló összeállítással leptek meg bennünket. Részt vettek a műsorban a köröstárkányi iskolások is, akikhez hazaútban ellátogatott a kaposvári csoport. A verses ünnepet összekapcsoltuk más programokkal is: Jártunk Vajdahunyadon és Gyulafehérváron, megkoszorúztuk az aradi emlékműveket, és meglátogattuk a szalontai Csonka toronyban Arany János emlékmúzeumát. Szép napokat töltöttünk Déván és környékén, sok barátot szereztünk, megható ünneplésben volt részünk április 9 és 16 között. Programunkat az NCA támogatásából tudtuk megszervezni.


Noszlopy napok

2010-11-15

"Hőseink nyomában" - ez volt a címe a pályázatnak, melyben a KRMBT a somogyi Noszlopy Gáspár és a kézdivásárhelyi Gábor Áron hőstetteit kapcsolta össze. A kaposvári rendezvényre 20 fős küldöttség érkezett Kézdivásárhelyről a Nők Egyesületének szervezésében. Ők és a Noszlopyról elnevezett Honvéd Nyugállományúak Klubjának tagjai hallgatták végig azokat a gyakorló iskolás fiatalokat, akik felkészültek a témából Gyimesi Éva tanárnő irányításával. Filmről (videóról) láthatták Noszlopy Erzsi néni személyes emlékeit az őseiről, ami nagy élmény volt számunkra. Nov. 16-án a három egyesület és a diákok együtt látogattak el Noszlopy újvárfalvi szülőházába, ahol koszorút helyeztek el. Majd Marcaliban koszorúzták meg a somogyi hős emlékművét. Közben megismerkedtek a Noszlopy iskola épületével, történetével, mindennapjaival. A következő állomást a niklai Berzsenyi - ház és annak irodalmi emlékei jelentették. Végül a már ködös novemberi Balaton volt az utazás legtávolabbi célja. Onnan tért vissza a Noszlopy kirándulás közönsége Kaposvárra. A közös téma összekapcsolta az egyesületeket, s a rendezvények résztvevői jó barátságot kötöttek egymással. Ez folytatódik jövő márciusban, a kézdivásárhelyi szülőföldön Gábor Áron „hős” nyomába indulunk.


Hagyományában is él a nemzet 1

2012-11-30

A somogyi és az Erdélyben még élő magyar népi hagyományok a témája és tartalma annak a pályázatnak, amivel a NEA támogatását elnyertük. A Somogyban is kiemelt, a népi kultúrát őrző központok megismerése a Romániában élő egyesületi kapcsolataink számára – ezt állítottuk a projekt hazai programjának centrumába. Így került sor a kaposvári néprajzi gyűjtemény meglátogatására, a szennai falumúzeum és néptáncos hagyományok megismerésére, a csökölyi népi kultúra bemutatására. De ízelítőt kaptak a gyerekekkel érkező egyesületi küldöttségek a Buzsákon őrzött népi életmódot és hímzéseket kiállító tájház anyagából is. A Romániában még élő, a szórvány magyarság körében megtartott magyar paraszti hagyománykincs felfedezésére majd márciusban kerül sor: akkor utazunk somogyi iskolásokkal Biharba, hogy tájékozódjunk az ott élő hagyományokról. Egyben a márciusi ünnepekre is közösen készülünk a dévaiakkal és tárkányiakkal.


Tájékoztatás

2012-11-30

MŰKÖDÉSI PÁLYÁZAT 2012 Címe: Együttműködés itthon és külföldön A támogatás összege : 547 300 Ft

SZAKMAI PÁLYÁZATOK 2012 Címe: Hagyományaiban is él a nemzet A támogatás összege: 1 200 000 Ft

MÜKÖDÉSI PÁLYÁZAT 2013 Címe: Kapcsolatéőpítés itthon és külföldön. A támogatás összege 600.000,-Ft

MŰKÖÜDÉSI PÁLYÁZAT 2014 Címe: Megyehatárokon belűl, országhatárokon kívül. A támogatás összege 300.000,-Ft.

A támogatásokat a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti összetartozás kollégiuma értékelése alapján kapta a Társaság.

A 2015. évi "Kapcsolatépítés nemzedékek között a határ két oldalán" című működési pályázatunkat a Nemzeti Együttműködési Alap  támogatta


Galéria:


Hagyományában is él a nemzet 2

2013-03-13

Hagyomány-pályázatunk második része erdélyi közös programot tartalmazott.

2013. március 13 – 16-a volt ennek az ideje, és Köröstárkány a helyszíne. 19 fővel (11 szereplő gyerekkel, 8 felnőttel) utaztunk a bihari településre. Projektünkben hagyományok bemutatója, március 15-ei ünnepi műsor és nagyváradi kirándulás szerepelt. Vendéglátóink a község történetének, népművészetének bemutatóján kívül ünnepi színjátékot adtak elő Petőfi életéről.

Szíves vendéglátásban volt részünk Tárkányban, Kisnyégerfalván, és találkoztunk a belényesi Román–Magyar Baráti Társaság képviselőivel is.


Hunyad Megyei Magyar Napok 2013.

2013-07-10 20:52

„Kapcsolatépítés itthon és külföldön” című sikeres pályázatunk révén, négynapos úton járt Hunyad megyében a Kaposvári Magyar – Román Baráti Társaság. A romániai szórványban élő magyarság magyar napokat tartott június 1-je és 6-a között.

Több helyszínen voltak programok, idén a IV. Hunyad Megyei Magyar Napokra a „Várnak a várak” szlogent választották, hiszen a két központ Déva és Vajdahunyad volt. De kisebb települések is bekapcsolódtak a szervezésbe.

Mi mindkét helyen szép élményekben részesültünk: Hunyadon egy irodalmi est (Bogdán Zsolt Dsida-estje) nyűgözött le bennünket, Déván a hagyományőrző csernakeresztúri tánccsoport bemutatóján tapsoltunk.

Utazásunk elején Aradon jártunk, a Csiky Gergely Főgimnázium vendégei voltunk. Remélhetőleg az iskola tanulói itt lesznek a novemberi versmondó versenyünkön is. Sikerült ez idő alatt Gyulafehérváron is körülnézni, ahol a várkerület uniós támogatással teljesen megújult. A visszaútban pedig a híres monarchia-beli város, Temesvár szépségeit csodáltuk meg.


Versmondó Déván (2015.10.10.)


„Szállj költemény, szólj költemény” – József Attila verssorát választottuk szakmai pályázatunk címének. Tartalmában ez azt jelentette, hogy Déván rendeztük meg a határon túli gyerekek számára a versmondó versenyünket. Erre Kézdivásárhely és Köröstárkány is elhozta versenyzőit.

55 gyerek jelentkezett a programra, és korcsoportonként jutalmat kaptak a legjobbak a szavalatukért. Utazó csoportunk tagjai vittek csomagokat a Szent Ferenc Alapítvány dévai kolostorába. Alkalmunk nyílt megnézni a dévai és a vajdahunyadi várat is.

Programunkat a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával sikerült megrendezni.


Ismét versmondó Déván (2015.12.05.)


Meghívást kaptunk Déváról az „Adventi koszorú” című versmondó versenyre, s mi eleget tettünk ennek.

Négy gyerek (novemberi versenyünk győztesei) szerepelt a versenyen istenes, vallásos versekkel. Gurdán Péter első, Ruppert Hanna és Bíró Erik harmadik helyezést ért el, Süle Lilla pedig dicséretet kapott.

Jártunk a Szent Ferenc Alapítvány otthonában, és rengeteg karácsonyi ajándékot vittünk az ott lakó gyerekeknek. Hazafelé Aradon helyeztünk el koszorúkat, és sikerült eljutnunk Szalontára is az Arany János Múzeumba.

Ezt a programunkat is támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap.


Mondapályázat 2016. május 6.

2017-03-22 11:11

A Kapos TV közreműködésével hirdettük meg mondapályázatunkat, illetve a testvértelepülések bemutatóját. Az előbbihez erdélyi helységneveket adtunk meg, ezekhez vártunk a keletkezésüket, nevüket magyarázó mondákat. Legtöbben Herkulesfürdő, Szárazpatak, Kenyérmező nevéhez találtak ki történetet. Az értékelést a Társaság pedagógus tagjai végezték.

A testvérvárosok kapcsolatát Böhönye és Gyimesközéplok bemutatásával a munkácsys gimnazista, Gelencsér Márton nyerte meg.

A legjobb mondák alkotói a következő tanulók voltak:

- Sipos Szonja és Tóth Hanna Csökölyből

- Dóczi Eszter a Katolikus iskolából.


Erdélyi utazás 2016.július 29 - augusztus 4.


Hol sírjaink domborúlnak…” Erdélyi utazás Petőfi halálának 167. évfordulóján

Utazásunk a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával jött létre. A társaság tagjain kívül 9 csökölyi fiatal is részt vett az eseményen.

Jártunk a székelykeresztúri Gyárfás – kúriában, ahol a költő utolsó éjszakáját töltötte; koszorút helyeztünk el az Ispán-kútnál, Petőfi halálának színhelyén. A nagy ünnepi megemlékezés, amelyen 3 erdélyi megye vezetőivel, romániai és hazai magyar egyesületek képviselőivel együtt vettünk részt, Fehéregyházán volt.

Jakab Gabi verset mondott, a többiekkel együtt mi is elhelyeztük koszorúnkat. Ez július 31-én történt, a Petőfi Művelődési Egyesület szervezte az ünnepséget. Aug. 1-jén már Nyergestetőn emlékeztünk a szabadságharc áldozataira.  Az utazás utolsó állomása Arad volt, ide is vittük koszorúinkat a két emlékhelyre.

A tagok pénzbeli hozzájárulása lehetővé tette, hogy ismerkedjünk Kolozsvár, Gyulafehérvár, Marosvásárhely, Csíkszereda, Szeben és Vajdahunyad nevezetességeivel is. Így együttesen a pályázati támogatás és az utasok befizetése tette lehetővé, hogy 7 napon át erősítsük a nemzeti összetartozást a határon kívüli magyarok és saját egyesületünk között.

 


Tágabb hazánk a Kárpát-medence (2017. július. 8.)


Működési pályázat, NEA-NO-17-M -0168

A pályázaton nyert támogatást (420 e Ft) a horvátországi Drávaszög magyarjaival való találkozásra használtuk fel. Sipos Zsivics Tünde közreműködésével Nagybodolyán, Vörösmarton, Dárdán, Pélmonostoron és Újbezdánban találkoztunk a helyi magyarság képviselőivel. Találkozásunk révén vettek részt horvátországi szereplők a versmondó versenyünkön is. A pályázat segítségével több, működésünkhöz tartozó programot is finanszírozni tudtunk.


Világjáró magyarok nyomában (2018. március)


NEA -NO-17-SZ-0030

A pályázati utazást a kovásznai területekre terveztük: 2017  nyara helyett azonban csak 2018 márciusára tudtuk megszervezni. Partnereink voltak a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete és a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum.

17 fős delegációval jártunk Kőrösi Csoma, Mikes Kelemen, Gábor Áron szülőházánál, és megemlékeztünk Tamási Áronról is. A világjáró Jakabos Ödönt a Bod Péter Tanítóképző diákjai ismertették meg velünk. Ezt a projektünket 600 ezer forinttal támogatta a NEA 


170 év emlékezete a Délvidéken


Szakmai pályázatunk száma: NEA-NO-18-SZ-0082

2018 júliusában zajlott le az utazás, amelyet ennek a pályázat a segítségével valósítottunk meg. A déli szomszédjainknál, a szerb Vajdaságban és a horvát Drávaszögben kerestük fel az 1848 – ’49 –es események színhelyét, áldozatainak sírját és emlékműveiket. Emlékműsort adtunk és koszorút vittünk az emlékező helyekre.

Szabadka, Törökbecse, Elemér, Pétervárad, Újvidék, Tóthfalu, valamint Vörösmart, Csúza, Eszék voltak az állomásaink.

Programunkat 500 e. Ft-al támogatta a NEA
Találkozás Ópusztaszeren

2020 augusztus

2020 augusztusa – sikeres pályázatunk a határon túli magyarokkal (2020. 08. 14 – 19.)

Az Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület volt a társpályázónk. Sajnos a támogatásból csak egy napra kapcsolódhattak be a mi programunkba, de a képekből kitűnik, hogy nagyon jól érezték magukat az Ópusztaszeri Nemzeti Parkban, ahol közösen néztük meg a történelmi hely nevezetességeit.

2020. augusztus 22.

Programjaink támogatói:


Irodalommal a környezetért

2021-09-20 15:05

Tisztelettel meghívjuk a Kárpát – medencei Magyarok Baráti Társasága által megvalósítandó, a környezettudatosság fejlesztése jegyében zajló és egyben közösségépítési céllal megrendezendő programunkra, mely a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01530 azonosító számú, Irodalommal a környezetért című projekt keretében valósul meg.

Időpont:

2021. szeptember 25-én, (szombat) 9.00-13.00 órakor(Eső esetén: 2021.szeptember 26-a, vasárnap)

Helyszín 1: Deseda, Fekete István Látogatóközpont

 

PROGRAM:

9.00-9.30       REGISZTRÁCIÓ

9.30-10.30     LÁTOGATÓKÖZPONT MEGTEKINTÉSE

10.30-11.00   ELŐADÁS: FEKETE ISTVÁN ÉS TERMÉSZETSZERETETE

11.00-11.30   ELŐADÁS: A TISZTA VÍZ SZEREPE ÉLETÜNKBEN

11.30-12.30   A PARTSZAKASZ TAKARÍTÁSA

 

Helyszín 2: Desedai parkerdő és arborétum

9.00-9.30       REGISZTRÁCIÓ

9.30-10.00     A LOMBKORONA ÖSVÉNY MEGTEKINTÉSE

10.00-11.00   AZ ARBORÉTUM BEJÁRÁSA ERDÉSZ VEZETÉSÉVEL

11.00-12.00   CSAPATVERSENY: KVÍZ- ÉS MOZGÁSOS JÁTÉK A TERMÉSZETRŐL

12.00-12.30    A PARTSZAKASZ TAKARÍTÁSA

 

A 2 helyszínen azonos időben, párhuzamosan zajlanak a programok, de lehetőség lesz a helyszínek közötti átjárásra (autóbusszal).

A rendezvény teljes ideje alatt térítésmentesen igénybe vehető a sétahajózás a tavon.    A részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött!

Jelentkezési határidő: 2021.szeptember 20-áig.

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Telefon: 82/ 423–282;és 30/2875817  Email: karpatmedence17@gmail.com


Galéria:


Meghívó

.

DESEDA-PROGRAM 2021.09.25.


„Irodalommal a környezetért” címmel a Deseda két oldalán egyszerre szerveztünk meg két programot. Az első helyszínen a Fekete István Látogatóközpontban előadások hangzottak el a névadó íróról és a víz értékéről. Az előadások szünetében megtekintettük a Látogatóközpont Deseda élővilágát bemutató látványos kiállítását.

A programok befejezéseként fél órás sétahajózáson vettünk részt.


Mini Délvidék Tóthfaluban (2022.05.05-06.)


„SÉTÁLJUNK  A TÉRKÉPEN! – Mini Délvidék Tóthfaluban”

A szerbiai Tóthfaluval 8 éve van kapcsolata a KMBT-nek. Pályázatunk célja ez volt: A helyszínen megtekinteni a falu nagy tervének megvalósítását.

A Délvidék folyóit, várait, városait, hegyeit „építették fel” kicsiben. Így tényleg lehetett köztük sétálni.

Utazásunkat 2 napra terveztük, így más magyar vonatkozású helyeket is megnéztünk: Szabadkán a Zsinagógát, a középkori Bácsi várat, Zomborban a zentai csatáról készült óriásfestményt, Zentán egy csoki manufaktúrát, Doroszlón egy Mária-kegyhelyet.

Idegenvezetőnk és Tóthfalu egyesületének vezetője Faragó Zoltán volt.

Szállásunkat a falu lakói biztosították, így több helybelivel közelebbről is megismerkedtünk. Továbbra is szeretnénk ápolni a kapcsolatokat, ahogy más határon túli partnerünkkel is.

Ezt a programunkat a Bethlen Gábor Alapkezelő és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta.